Program 2023

Vi kommer att ha tillgång till två konferenslokaler vilket gör att vi kommer att ha två föreläsningar igång samtidigt. 

I år kommer du att få välja på plats vilka föreläsningar du vill gå på. Du behöver inte anmäla det, utan går på de
du vill utifrån vad du känner för just då.

Vill du veta mer om föreläsningen och föreläsaren - klicka på resp bild av föreläsaren.

Lördag 21/10

Skapa enkla escape room i alla ämnen

F-9 och anpassad grundskola

Lördag 10.30 - 10.50

Delaktiga elever
Hur får vi det? 

F-3


Lördag 10.30 - 10.50

God planering i arbetslaget  för att skapa trygghet och studiero

F-9 och anpassad grundskola

Lördag 11.00 - 11.20

Det du inte fick lära dig på lärarutbildningen

F-9

Lördag 11.00 - 11.20

En arbetsplats för alla 

F-9 och anpassad grundskola

Lördag 11.30 - 11.50

Lyxigt Lärarliv - du kan jobba som lärare och må bra

F-9 och anpassad grundskola


Lördag 11.30 - 11.50

AI-assisterad återkoppling stärker elevers skrivförmåga och självförtroende

Huvudsponsor

Lördag 13.35 - 13.50

Ett digitalt matematikverktyg som gör skillnad

Huvudsponsor

Lördag 13.50 - 14.05

Tryckta och digitala läromedel - Marknadens bästa läromedel

Huvudsponsor

Lördag 14.05 - 14.20

Kreativitet i presentationsprogram

F-6 och anpassad grundskola

Lördag 14.30 - 14.50

Stolta och drivna matematiker!

F-3

Lördag 14.30 - 14.50

Att lära ut med dyslexi

F-3

Lördag 15.30 - 15.50

Utveckla avkodningsförmågan

F-6

Lördag 15.30 - 15.50

Interaktiva berättelser med PowerPoint eller Google Presentation

F-9

Lördag 16.00 - 16.20

Kreativt skapande med digitala verktyg

F-6

Lördag 16.00 - 16.20

Programmering i skolan
”What´s in it for me”(och mina elever)?

Lördag 16.30 - 16.50

Söndag 22/10

Tillsammans ger vi barn och elever förutsättningar att utvecklas

Huvudsponsor

Söndag 9.00 - 9.15

Skolsmart.se

Huvudsponsor

Söndag 9.15 - 9.30

Digitala läromedel för skolan

Huvudsponsor

Söndag 9.30 - 9.45

En modern, digital mediecentral

Huvudsponsor

Söndag 9.45 - 10.00

Rik matematik + kooperativt lärande = <3

F-3

Söndag 10.10 - 10.30

Lekfull begreppsundervisning på mellanstadiet ( SO)

4-6

Söndag 10.10 - 10.30

Mystery box

F-3

Söndag 11.20 - 11.40

Lektionsdesign och differentiering i klassrummet

4-9 och anpassad grundskola

Söndag 11.20 - 11.40

Osynliga flickor med adhd i skolan


F-9 och anpassad grundskola

Söndag 11.50 - 12.10

Kooperativt lärande - ett hållbart lärande

F-6


Söndag 11.50 - 12.10